Jezik

seminar o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

11 MAJ

otvoren javni poziv za projekte zaposljavanja

04 MAJ

prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za interreg-hr-bih-cg

16 MART

zakon o radu rs

25 FEBRUAR

promocija professional fellowship program

25 NOVEMBAR

chicago fellowship programme

26 OKTOBAR