Jezik

edukacioni i test centar - ecdl doo

Edukacioni i test Centar - ECDL d.o.o. Banja Luka

Jovana Dučića 23a / Banja Luka
051/213 910   051/213 910
info@etc-ecdl.ba www.etc-ecdl.ba
Preduzeće se bavi edukacijom korisnika PC prema zvaničnom standardu ECDL kao i edukacijom odraslih osoba.
Imamo niz razvijenih programa obuke koji zadovoljavaju određene evropske i svjetske standarde kao i sertifikovani način dobijanja međunarodno priznatih sertifikata.
Centar je jedan od 5 osnivača Asocijacije informatičara u BiH i ima najbolje reference za obuku u RS i BiH.
Od postanka, Juli 2005. godine do danas, kroz Centar je prošlo preko 4.000 kandidata. Mi smo koordinatori za RS za ECDL i pokretači strategije za "E-Vladu RS za period 2009-2012.