Jezik

planet soft doo

Planet Soft d.o.o. Banja Luka

Prvog Krajiškog Korpusa 10 / Banja Luka
+387 51 327 110  
office@planetsoft.ba www.planetsoft.ba
Planet Soft je regionalna informatička grupacija koja posluje na teritoriji adrijatik regije iz svojih kompanija u Banja Luci i Beogradu. 
Primarni fokus je implementacija rešenja koja unapređuju, optimizuju i automatizuju poslovne procese, odnosno poboljšanje efikasnosti procesa rada i ostvarivanje ušteda korisnicima.
Rešenja naših globalnih partnera sa kojima sarađujemo su, po pravilu, rangirana u vrhu Gartnerovih istraživanja za segmente na koje se odnose. 

Oblasti ekspertize:
Digitalizacija i upravljanje dokumentacijom
Optimizacije i upravljanje kancelarijskom štampom
Microsoft tehnologije sa fokusom na poslovanje u oblaku
Optimizacija i unapređenje terenskih radnika

Dugogodišnje iskustvo eksperata zaposlenih u Planet Soft-u i partnerstva sa globalnim softverskim i hardverskim liderima dokaz su posvećenosti našim korisnicima.