Jezik

vizija komunikacije

Vizija komunikacije Banja Luka

Relje Krilatice 3 / Banja Luka
051 252 860   051 252 861
vizijas@teol.net
Prodaja, instalacija i servis Panasonic telefonskih centrala, telefaksova, telefona.
Prodaja i instalacija opreme za računarske mreže (RACK ormari, kablovi, patch-paneli, utičnice, konektori i sl.)