Jezik

Realizovane aktivnosti

Publikacija o stanju IKT preduzeća

Inicijativa sa prvog Okruglog stola “Zakonsko okruženje kao preduslov razvoja informacionog društva“

Razvoj informacionog društva je „poduhvat” koji se odvija u više sektora i uz njihovu saradnju, jer proces obuhvata široki krug tehničkih, pravnih, privrednih i institucionalnih pitanja. Nesmetana razmjena informacija i transakcija primjenom informacionih tehnologija podrazumjeva stvaranje odgovarajućeg zakonskog okruženja. U pitanju je veoma obiman, složen i multidisciplinaran posao obzirom da se na neki način radi o nastanku nove pravne grane - prava elektronskog poslovanja.
Pročitaj više...

Odgovor na inicijativu sa prvog Okruglog stola

Područna privredna komora Banja Luka obratila se ovom ministarstvu za podršku aktivnostima predloženih u okviru okruglog stola na temu „Zakonsko okruženje kao preduslov razvoja informacionog društva" koji je održan u Banja Luci 16.05.2013. godine.
Pročitaj više...

Inicijativa sa drugog Okruglog stola „Korištenje IT usluga u privredi i mjere podrške sektoru IKT u BiH“

Mnoge razvijene i manje razvijene zemlje u svijetu, pa i u našem okruženju donijele su strateške dokumente i program mjera podrške industriji informaciono-komunikacionih tehnologija, koja se smatra generatorom privrednog razvoja. Pošto IKT industrija traži najmanja ulaganja za proizvodnju, rezultati koji se postižu su značajni i najkraći je put za postizanje produkta proizvodnje. S obzirom da se radi o multidisciplinarnoj oblasti, inovativnost je uvijek prisutna i usklađena je u potpunosti sa razvojem novih tehnologija jer je jedino tako i moguće definisati i održati ovu oblast produktivnom.Takođe,ova industrija predstavlja generator zapošljavanja mladih stručnjaka u zemlji, fleksibilnija je u pogledu kretanja radne snage obzirom da se stručnjaci ovih profila brže zapošljavaju u slučaju prestanka rada preduzeća.
Pročitaj više...

Odgovor na inicijativu sa drugog Okruglog stola - RARS

Zahvaljujemo se na dostavljenoj inicijativi i prijedlozima projekta WeB-We Enforce Businesses kojeg implementira Područna privredna komora Banja Luka a koji se odnosi na unapređenje razvoja i podršku sektora informaciono-komunikacionim tehnologijama u Republici Srpskoj.
Pročitaj više...