Jezik

Partneri

PK RS - Privredna komora Republike Srpske

U skladu sa Zakonom o Privrednoj komori RS (Sl. glasnik RS 65/08), Komora je organizovana kao javno-pravna institucija, sa članstvom svih privrednih subjekata. Komorski sistem Republike Srpske, u sadašnjem obliku, egzistira od 1992. godine. U okviru jedinstvenog komorskog sistema, oblici organizovanja i rada zasnivaju se na teritorijalnom i granskom povezivanju članica Komore. Članovi Komore teritorijalno se povezuju u područnim komorama, a granski preko udruženja i savjeta.
U cilju zadovoljenja potreba članica i unapređenja poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu, uveden je i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Pročitaj više...

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (P/GK FBiH) je asocijacija koja je konstituisana novembra 1999. godine, a nastala je kao posljedica usaglašavanja organizacije komorskog sistema sa novim sistemom Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Sve komore u FBiH imaju svojstvo pravnog lica i široka ovlaštenja u zastupanju i promociji privrede na svom području djelovanja. Članstvo u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, kao i u svim kantonalnim/županijskim komorama je od 2004. godine na dobrovoljnoj osnovi, čime je otežano finansiranje i rad komora, a samim tim i održivost nekoliko manjih kantonalnih/županijskih komora. Zbog problema u finansiranju i samoodrživosti jedan broj komora u FBiH ima teškoće u radu.

Pročitaj više...

Privredna komora Kantona Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo svojim djelovanjem pokriva teritoriju devet opština u Federaciji Bosne i Hercegovine: Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Vogošća, Ilijaš, Ilidža, Hadžići i Trnovo, što predstavlja ukupnu površinu od 1.277 km2.

Pročitaj više...

Privredna komora Unsko-sanskog kantona

Privredna komora Unsko-sanskog kantona svojim djelovanjem pokriva teritoriju sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, ukupne površine od 4.841 km2. Obuhvata teritoriju osam opština Unsko-sanskog kantona Bosne i Hercegovine: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša.

Pročitaj više...

Područna privredna komora Doboj

Područna privredna komora Doboj jedna je od pet područnih privrednih komora u jedinstvenom komorskom sistemu Republike Srpske. Djeluje na području osam opština i pokriva površinu od 3.007 km². Uspostavljanjem sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, programski ciljevi poslovanja su jedinstveni u komorskom sistemu Republike Srpske. 

Pročitaj više...