Jezik

Osnovni podaci

Info portal je nastao kao rezultat rada tima projekta WeB, We Enforce Businesses koji je finansiran iz evropskih pretpristupnih fondova, programa za civilno društvo 2012. Svrha portala je da informiše preduzeća koja se bave IKT poslovima o svim informacijama i novostima vezanim za zakonsku regulativu, ponudama za različite vrste poslova, novim tehnologijama te mnogim drugim stvarima vezanim za IKT. Takođe, portal služi kao baza podataka preduzeća, sa svim relevantnim podacima o djelatnostima i kontakt informacijama. Na taj način, Područna privredna komora Banja Luka pruža novi servis svim subjektima na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH, kao i drugim zainteresovanim, a koji se ogleda u informisanju i umrežavanju preduzeća. Pretragom po djelatnostima, lokaciji ili po imenu, možete dobiti podatke o preduzećima i na brz i lagan način se povezati i pronaći koga želite.