Jezik

Privredna komora Unsko-sanskog kantona

Privredna komora Unsko-sanskog kantona svojim djelovanjem pokriva teritoriju sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, ukupne površine od 4.841 km2. Obuhvata teritoriju osam opština Unsko-sanskog kantona Bosne i Hercegovine: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša.
Usluge i aktivnosti Komore se odnose na:
 • javna ovlaštenja tj. izdavanje certifikata o porijeklu robe za izvoz,
 • izdavanje potvrda i uvjerenja iz registra članica,
 • zastupanje interesa članova Komore pred organima izvršne vlasti i uprave,
 • podizanje konkurentnosti članica i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta,
 • edukacije,
 • priprema i izrada promotivnih letaka,
 • implementacija raznih projekata,
 • organizacija sajma „EKOBIS“,
 • razvoj regionalnog partnerstva od interesa za privredu USK,
 • promocija privrede USK na sajmovima u zemlji i inostranstvu,
 • organizacija izbora godišnjih nagrada i priznanja za privrednike USK,
 • priprema i izdavanje komorskog glasila „Poslovni informator“ i dr.
PK USK je, u cilju unapređivanja ukupne poslovne saradnje, jačanja poslovnih veza, uspostavljanja viših oblika poslovno-tehničke saradnje i kooperacije, zaključila sporazume o poslovnoj saradnji sa privrednim komorama u Hrvatskoj (Pula, Rijeka, Otočac, Zadar, Split, Karlovac, Sisak, Varaždin, Bjelovar, Virovitica, Šibenik), Sloveniji (OZ Kranj i Novo Mesto), Srbiji (RPK Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Kikinda, Sombor), Slovačkoj (Trenčin) i Mađarskoj (Čongrad).

Osnovni resursi Unsko-sanskog kantona su vode, zemljište, šume, mineralne sirovine, prirodne ljepote, klima, te ljudi. Potencijali za ulaganje u ovaj kanton su ulaganja u poljoprivredu, istraživanje i eksploataciju ruda, drvnu, tekstilnu i metaloprerađivačku industriju, te ugostiteljstvo i turizam. Strateški pravci razvoja su razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, turizma i drvne industrije.

Iskustva na projektima

Komora je u proteklom periodu implementirala dva projekta finansirana od strane Evropske komisije. Cilj projekta „Regionalni centar za podršku malim i srednjim preduzećima“ je pružanje usluga za otpočinjanje, te podrška i jačanje postojećih malih i srednjih preduzeća na jednom mjestu. Partner na projektu je bila Opština Bihać. Projekt je trajao 18 mjeseci (decembar 2005 – maj 2007), a vrijednost projekta je iznosila 177.640 evra.

Drugi projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije je „Akademija ženskog poduzetništva“. Cilj projekta je edukovanje nezaposlenih žena za otpočinjanje vlastitog biznisa. Partneri na projektu su bili Udruženje „Žene sa Une“ i Opština Bihać. Projekat je trajao dvije godine (2007 -2009), a vrijednost projekta je iznosila 223.653 evra.

Najznačajniji domaći projekat, koji se tradicionalno održava svake godine je „EKOBIS“. Projekat „EKOBIS“ je koncept razvoja USK sa selektivnim pristupom uz predznak EKO. To je poslovni proizvod – poduhvat koji se temelji na komparativnom prednostima USK. Realizuje se kroz organizaciju ekološkog sajma još od 2003. godine. Glavni cilj EKOBIS-a je promocija resursa i projekata USK, pokretanje preduzetničkih aktivnosti, saradnja sa komšijama i u BiH. Stalni partneri u projektu su Vlada Federacije BiH, Vlada Unsko-sanskog kantona, Opština Bihać, Spoljnotrgovinska komora BiH, Privredna komora FBiH, a svake godine se uključuju i novi partneri kao što su npr. Agencija za vodno područje rijeke Save, Fond za zaštitu okoliša, projekat USAID FIRMA i dr.