Jezik

Inicijativa sa prvog okruglog stola “Zakonsko okruženje kao preduslov razvoja informacionog društva“

Pozadina inicijative i zaključci
 
Razvoj informacionog društva je „poduhvat” koji se odvija u više sektora i uz njihovu saradnju, jer proces obuhvata široki krug tehničkih, pravnih, privrednih i institucionalnih pitanja. Nesmetana razmjena informacija i transakcija primjenom informacionih tehnologija podrazumjeva stvaranje odgovarajućeg zakonskog okruženja. U pitanju je veoma obiman, složen i multidisciplinaran posao obzirom da se na neki način radi o nastanku nove pravne grane - prava elektronskog poslovanja.
U Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini još uvek nije dovoljno prisutna svijest o prednostima elektronskog poslovanja. Osnovna znanja iz ove oblasti nedostaju kako pojedincima, menadžerima i zaposlenima u privrednim društvima tako i institucijama koje pružaju podršku sektoru MSP i organima vlasti.
U razvoju ePoslovanja privatni i javni sektor treba aktivno da učestvuju. Po pravilu, privatni sektor vodi u tehnološkom razvoju i u praktičnoj primjeni ePoslovanja, a Vlada u stvaranju pogodnog okruženja i  pružanju podrške za uspostavljanje informacionog društva, uključujući i pripremu javnosti, privrednih društava i javnog sektora za mogućnosti koje nude nove informacione tehnologije.
Sadašnja zakonska podloga sprečava veću primjenu informacionih tehnologija jer zakonska rješenja zahtijevaju od građana da se lično pojave na šalteru određene institucije, dok je cilj direktive EU o uslugama postići da građani/privrednici ne moraju da dolaze na šalter, nego da obrazac pošalju i tražene podatke zatraže od kuće ili bilo kog drugog mjesta sa internet konekcijom. Normativno regulisanje na ovom području u Republici Srpskoj počelo usvajanjem Zakona o elektronskom potpisu, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o elektronskom poslovanju i Zakona o elektronskoj bezbjednosti i odgovarajućih podzakonskih akata i Projektom eVlada. AIDRS je kroz svoj rad ukazala na neke od osnovnih zakona koje je potrebno izmijeniti u cilju stvaranja pretpostavki za primjenu elektronskog poslovanja u najširim mogućnostima. Takođe, Ekonomskom politikom Republike Srpske za 2013. godinu predviđeno je da AIDRS završi postupak izdavanja digitalnih potpisa u Projektu eVlada, te da završi projekat uspostave komercijalnog certifikacionog tijela u Republici Srpskoj. Jedan od zaključaka Okruglog stola je da bez podrške javne uprave (AIDRS) i finansijske podrške, u ovom trenutku je teško ostvarivo registrovanje certifikacionog tijela na komercijalnoj osnovi jer iskustva susjednih zemalja pokazuju da nije ekonomski isplativo zbog malog broja potencijalnih korisnika.
 
Da bi se to realizovalo predlažemo da:
 
1. Ministarstvo pravde Republike Srpske uz podršku AIDRS pokrene postupak izrade “Analize stanja legislative za primjenu elektronskog poslovanja”, kojom će se utvrditi oblasti intervencije i rokovi za pripremu i usvajanje legislative koju je potrebno izmijeniti ili donijeti, a koja će omogućiti razvoj informacionog društva u cjelini. Izmjenama u legislativi riješiće se posebne pravne prepreke po pojedinim materijalnim i procesnim propisima (opšti upravni postupak, kancelarijsko poslovanje, registri, krivično zakonodavstvo-materijalno i procesno, carine, porezi, uplata javnih prihoda, javne nabavke,  i td.)
Da Ministarstvo pravde Republike Srpske koordinira aktivnosti drugih resornih ministarstava u cilju pripreme i izrade zakonskih rješenja iz njihove nadležnosti, potrebnih za primjenu informacionih tehnologija i elektronskog poslovanja .
 
2. Da se uspostavi institucionalna osposobljenost sudstva poboljšanjem informacionog sistema, jačanjem administrativnih kapaciteta i kontinuiranim obrazovanje i upoznavanjem sa svjetskom sudskom praksom iz područja ePoslovanja, posebno privredni i upravni sporovi, kao i inspekcija, upravne funkcije, i td.
 
3. Da se završi projekat uspostavljanja komercijalnog certifikacionog tijela za izdavanje digitalnih certifikata. Uvođenje dokumenata u elektronskom obliku i sistema za njihovo upravljanje predstavlja osnovu za uvođenje koncepta elektronskog poslovanja u privredu i društvu u cjelini.
 
4. Da se uspostaviti sistem finansijske i savjetodavne podrške za primjenu elektronskog poslovanja posebno u malim i srednjim privrednim društvima.
 
5. Da se završi Projekat eVlada i omogući pružanje elektronskih usluga građanima i poslovnim subjektima (penzijsko i zdravstveno osiguranje, porezi,  carinska deklaracija,  javne nabavke i td.)