Jezik

Odgovor na inicijativu sa prvog Okruglog stola

Područna privredna komora Banja Luka obratila se ovom ministarstvu za podršku aktivnostima predloženih u okviru okruglog stola na temu „Zakonsko okruženje kao preduslov razvoja informacionog društva" koji je održan u Banja Luci 16.05.2013. godine.
Ha navedenom okruglom stolu, analizirano je zakonsko okruženje sa aspekta potrebe donošenja novih, odnosno izmjene postojećih zakonskih rješenja, te primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u privrednim društvima, kao uslova za povećanje konkurentnosti.
Pokrenuta je inicijativa da Ministarstvo pravde bude nosilac predloženih aktivnosti i koordinira aktivnosti drugih resornih ministarstava u cilju pripreme i izrade zakonskih rješenja iz njihove resorne nadležnosti, potrebnih za primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronskog poslovanja u Republici Srpskoj.
Imajući u vidu da pokrenuta inicijativa ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta kroz stvaranje uslova za primjenu elektronskog potpisa u poslovanju u Republici Srpskoj, što bi pozitivno uticalo na smanjenje troškova poslovanja, rast produktivnosti i konkurentnosti privrednih subjekata, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva podržava predložene aktivnosti kao i inicijativu da Ministarstvo pravde bude nosilac istih.
 
S poštovanjem,
 
 
M I N I STAR
Dr Željko Kovačević
Ministarstvo industrije, energetike u rudarstva