Jezik

IKT na agregatnom nivou

Produbljivanje kapitala kroz investicije u IKT je veoma važno za ekonomski rast. Ono uspostavlja infrastrukturu za korištenje IKT (IKT mreže) i pruža produktivnu opremu i softver za razne vrste poslovanja.

Drugi važna ekonomski uticaj IKT-a je vezan za postojanje sektora za proizvodnju IKT dobara i usluga. Posjedovanje takvog sektora je veoma važno za rast, pošto je IKT proizvodnja karakterisana rapidnim tehnološkim progresom i veoma jakom potražnjom.

Treći uticaj IKT-a na agregatnom nivou se pokazuje kroz nivo korištenja IKT. Nekoliko studija su ispitivale preformanse tih sektora i to posebno ekonomija koje su intenzivne u korištenju IKT-a. Većina njih je locirana u servisnim sektorima, to jest industrijama kao što su finansijske, poslovni servisi i distribucija.