Jezik

Zakon o elektronskom dokumentu RS

Zakonom o elektronskom dokumentu (Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 110/08) uređuje se način upotrebe elektronskog dokumenta u pravnom prometu, upravnim, sudkim i drugim postupcima, kao i prava, obaveze i odgovornost pravnih i fizičkih lica, kao i drugih nadležnih organa i organizacija koji vrše javna ovlašćenja u vezi sa elektronskim dokumentom. Upotrebom elektronskog dokumenta koji se pravno izjednačava i ima istu pravnu valjanost kao i klasični dokument na papiru, želi se omogućiti brz i nesmetan tehnološki razvoj elektronskog poslovanja kao i napredak u međunarodnom položaju i djelovanju.

Zakon o elektronskom dokumentu