Jezik

Zakon o elektronskom poslovanju RS

Zakonom o elektronskom poslovanju  (Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/09) se reguliše upotreba podataka, dokumenata i poruka u elektronskom obliku. Elektronsko poslovanje u osnovi znači automatizaciju poslovnih procesa primjenom informacionih i komunikacionih tehnologija tj. obavljanje svih aktivnosti koje preduzimaju pravna i fizička lica radi razmjene dobara i usluga, koristeći pri tom računare i savremene komunikacione tehnologije.
Usvajanje i implementacija Zakona o elektronskom potpisu, elektronskom dokumentu i elektronskom poslovanju omugućava učestvovanje Republike Srpske u informacionom društvu Evrope, tj. unapređenje poslovnih procesa čime će Republika Srpska postati konkurentna na evropskom tržištu.

Zakon o elektronskom poslovanju RS