Jezik

Zakon o informacionoj bezbjednosti RS

Zakonom o informacionoj bezbjednosti (Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 70/11) se definiše informaciona bezbjednost koja se obezbjeđuje primjenom mjera i standarda informacione bezbjednosti. Zakonom se definišu osnovni postulati informacione bezbjednosti, odnosno zaštita i pravovaljanost podataka u elektronskom obliku. Detaljnije se   utvrđuju mjere i standardi informacione bezbjednosti, zaštita podataka u Vladi RS kao i nadležna tijela za donošenje, provođenje i nadzor mjera i standarda informacione bezbjednosti. Donošenje ovog zakona je nastavak aktivnosti na stvaranju uslova za korišćenje i održavanje informacija u sigurnom okruženju. U toku je donošenje mjera i standarda informacione bezbjednosti.  U toku je i formiranje posebnog odjeljenja za informacionu bezbjednost – CERT u okviru Agencije, tj odjeljenja koje će se baviti koordinacijom prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema.

Zakon o informacionoj bezbjednosti RS