Jezik

Pravilnik o mjerama zaštite

Ovim pravilnikom utvrđuju se mjere, postupci i oblici zaštite elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog potpisa, sredstava za izradu elektronskog potpisa, zaštite sistema certifikacije i podataka o potpisnicima, postupci provjere identiteta potpisnika prilikom davanja elektronskih certifikata, kao i najniži iznos obaveznog osiguranja izražen u novcu za koju se osigurava rizik od odgovornosti za štete koji se kod pružalaca usluga certifikacije koji izdaju kvalifikovane certifikate pojavljuje kao obavezno osiguranje.

Pravilnik o mjerama zaštite elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog potpisa, najnižem iznosu obaveznog osiguranja i primjeni organizacioni- prečišćeni tekst