Jezik

Četvrti Okrugli sto

Okrugli sto o temi "Mogućnost finansiranja malih i srednjih preduzeća, posebno informaciono - komunikacionog sektora, u okviru EU fondova i fondova države BiH" održan je danas u Sarajevu, u okviru projekta We Enforce Businesses.
Na okruglom stolu privrednim subjektima predstavljeni su dostupni fondovi Evropske unije, te inicirano njihovo značajnije korištenje.
Direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove Privredne komore Kantona Sarajevo (PK KS) Rusmira Mandić kazala je da u projektu WEB učestvuju sve privredne komore iz BiH.
- Cilj je jačanje sistema komorskog kapaciteta u pružanju usluga kompanijama koje se bave IKT sektorom. Projekat traje dvije godine, a do sada smo uradili analizu stanja IKT industrije u BiH i održali tri okrugla stola, kazala je Mandić.
Državni koordinator za program EU-a Horizont 2020 Amar Mirašdžija pozdravio je inicijativu da se privrednicima predstave mogućnosti Horizonta 2020, koji je najveći program za naučno-istraživački rad u EU.
- Na sve načine pokušavamo motivisati firme i institucije da učestvuju u ovom programu kako bi pokušali povući sredstva namijenjena tome. Ukupno će za sedam godina, koliko će trajati ovaj program, biti izdvojeno 80 milijardi eura, kazao je Mirašdžija i dodao da su IKT tehnologije najvažniji segment u tom programu.
Pojasnio je da je do sada više od 200 firmi i institucija apliciralo za ovaj program.
Direktor GlobalGPS BH Haris Hadžialić rekao je da je njegova firma učesnik Spartacus projekta EU, koji je započeo prije četiri godine.
- Razvijamo sistem koji bi trebao pomoći civilnim zaštitama da se pripreme za katastrofe, a omogućit će udarnim timovima bolje reakcije tokom katastrofe, kazao je Hadžialić.
Naveo je da je GlobalGPS BH, nakon majskih poplava, civilnim aštitama poklonio tu aplikaciju, ali je one još uvijek nisu počele koristiti.
 
Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014. from komorabl