Jezik

Sastanci sa stejkholderima

Prilikom pripreme i sprovođenja aktivnosti analiziranja, predviđeni su sastanci sa stejkholderima iz te oblasti kako bi bile prikupljene informacije kao i predstavljena sama aktivnost. Ovi sastanci su relizovani prije i tokom prikupljanja podataka o preduzećima koja se bave IKT kao i tokom aktivnosti stvaranja portala Company Online. Na ovaj način, Akcija je uspjela da poveća nivo komunikacije između kompanija i komora te pružila značajne ulazne informacije o tome šta treba činiti i na koji način.
 
Sastanaci sa stejkholderima: