Jezik

Sastanak Mašinski fakultet

U okviru projekta WeB kojeg implementira Područna privredna komora Banja Luka a koji je sufinansiran sredstvima IPA programa EU, planirana je aktivnost analiziranja stanja poslovanja IKT preduzeća u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Analiza će biti sprovedena kroz anketiranje tržišta te će na osnovu te ankete biti pripremljena i publikacija na pomenutu temu.
Značajnu aktivnost u okviru ove analize predstavljaju i sastanci sa stejkholderima iz te oblasti, koji omogućavaju da se prikupe informacije, te predstavi sama aktivnost. Jedan od značajnih stejkholdera je i Mašinski fakultet u Banja Luci sa čijim predstavnikom su zaposleni Područne privredne komore Banja Luka imali sastanak 14.10.2013. godine. Na sastanku, na kojem su ispred PPK BL prisustvovali Igor Pandžić i Snježana Antonić, saradnici na projektu WeB, te ispred Mašinskog fakulteta profesor Milan Šljivić, koji ima značajna iskustva  na projektima koje finansira EU,  je diskutovano oko trenutne situacije koja vlada na tržištu IKT tehnologija. Sastanak je održan u prostorijama Mašinskog fakulteta u Banja Luci, gdje su zaposleni PPK BL imali priliku da se upoznaju sa novim tehnologijama u svijetu IT industrije. Profesor Milan Šljivić je izrazio veliku zainteresovanost za ovu aktivnost i pohvalio ideju o analizi tržišta IKT preduzeća, jer trenutno ne postoji ni jedna baza podataka koja sadrži informacije o ovom sektoru. Ova analiza treba da omogući sagledavanje realnog stanja na tržištu IKT preduzeća i ustanovi nove pravce djelovanja u ovoj oblasti.
Zaključeno je da je trenutno na ovom području izuzetno potrebna pomenuta analiza, kao i  osnivanje udruženja pri Privrednoj komori Republike Srpske, koje će se baviti problemima IKT preduzeća i olakšati im poslovanje. Formiranje udruženja omogućilo bi IKT preduzećima da učestvuju u kreiranju regulative u ovoj oblasti, te da kroz postojeći mehanizam komunikacije, upućuju prijedloge i inicijative različitim nivoima vlasti koji bi doprinijeli daljem razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija na našim prostorima.