Jezik

Prva sjednica Nadzornog odbora projekta WeB- We Enforce Businesess

U prostorijama Područne privredne Komore Banja Luka, 3. jula 2013. godine održana je I sjednica Nadzornog odbora projekta WeB. Sastanku su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora, kao i članovi projektnog tima. Saradnik na projektu je upoznao članove Nadzornog odbora sa planom rada za prvu godinu projekta. Skrenuo je pažnju na činjenicu da prva godina implementacije ima mnogo više aktivnosti nego druga godina, te su u skladu s tim i zadaci i obaveze kako članova tima tako i Nadzornog odbora kao i svih učesnika projekta dosta veće.

Saradnik na projektu je predstavio ulogu članova Nadzornog odbora u realizaciji ovog projekta. Rečeno je da Nadzorni odbor ima ulogu supervizora realizacije projekta sa finansijskog, administrativnog i tehničkog aspekta. Uloga članova Nadzornog odbora je da obavljaju nadzor realizacije projekta na osnovu izvještaja koje će im svakog sastanka podnositi rukovodilac projekta.


Tokom diskusije članovi Nadzornog odbora su zatražili dodatne informacije o dinamici realizacije planiranih aktivnosti. Tom prilikom su izrazili zadovoljstvo što se projekat realizuje u skladu sa predviđenim zadacima i realizovanim ciljevima projekta koji su veoma bitni za unapređenje rada komora u BiH.

Prezentacija projekta

 

Ostavi komentar