Jezik

Izvještaj sa sastanka sa stejkholderom

U okviru projekta WeB kojeg implementira Područna privredna komora Banja Luka a koji je sufinansiran sredstvima IPA programa EU, planirana je aktivnost analiziranja stanja poslovanja IKT preduzeća u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Analiza će biti sprovedena kroz anketiranje tržišta te će na osnovu te ankete biti pripremljena i publikacija na pomenutu temu.

Prilikom pripreme i sprovođenja aktivnosti analiziranja, predviđeni su sastanci sa stejkholderima iz te oblasti kako bi bile prikupljene informacije kao i predstavljena sama aktivnost. Jedan od stejkholdera je i Apeiron – Panevropski univerzitet sa čijim predstavnikom je saradnik na projektu WeB razgovarao 23.7.2013. godine.

Na sastanku, na kojem je ispred PPK BL bio saradnik na projektu Igor Pandžić, te kao predstavnik Panevrpskog univerziteta Apeiron, dekan Fakulteta informacionih tehnologija, prof.dr Branko Latinović, je diskutovano oko činjenica vezanih za analizu tržišta IKT preduzeća, potrebnih aspekata koje je potrebno sagledati tokom aktivnosti kao i o samom učinku analize na stanje i razvoj IKT tržišta u BiH.

Zaključeno je da je trenutno na ovom području izuzetno potrebna pomenuta analiza, iz koje ćemo moći zaključiti trenutno stanje u poslovanju pomenutih preduzeća kao i potrebu za osnivanjem udruženja pri Privrednoj komori Republike Srpske, koje će se baviti problemima i pomagati kako u poslovanju tako i u drugim aspektima djelovanja IKT preduzeća – članica privrednih komora. Takođe, naglašeno je da je značajna i publikacija u okviru analiziranja tržišta, koja će ne samo prezentovati urađene aktivnosti na analizi, već će i poslužiti kao osnova za mnoga druga djelovanja, kako u pomoći IKT preduzećima tako i drugim aktivnostima na tom polju.

Ostavi komentar