Jezik

Izvještaj sa sastanka sa stejkholderom – RARS

U okviru projekta WeB kojeg implementira Područna privredna komora Banja Luka a koji je sufinansiran sredstvima IPA programa EU, planirana je aktivnost analiziranja stanja poslovanja IKT preduzeća u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Analiza će biti sprovedena kroz anketiranje tržišta te će na osnovu te ankete biti pripremljena i publikacija na pomenutu temu. Prilikom pripreme i sprovođenja aktivnosti analiziranja, predviđeni su sastanci sa stejkholderima iz te oblasti kako bi bile prikupljene informacije kao i predstavljena sama aktivnost. Jedan od stejkholdera je i RARS – Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća sa čijim predstavnicima su zaposleni Područne privredne komore Banja Luka imali sastanak 3.10.2013. godine.

Na sastanku, na kojem su ispred PPK BL prisustvovali sekretar Komore i menadžer projekta, Jadranka Cvetković i saradnik na projektu Igor Pandžić, te ispred RARS-a Maja Knežević i Katarina Babić Janković, više stručne saradnice za razvoj MSP, je diskutovano oko činjenica vezanih za analizu tržišta IKT preduzeća ali je bilo riječi i oko inicijativa kao i mogućih načina saradnje između dvije institucije a s ciljem rješavanja problema i pomoći preduzećima koja se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Zaključeno je da je trenutno na ovom području izuzetno potrebna pomenuta analiza, iz koje ćemo moći zaključiti trenutno stanje u poslovanju pomenutih preduzeća kao i potrebu za osnivanjem udruženja pri Privrednoj komori Republike Srpske, koje će se baviti problemima i pomagati kako u poslovanju tako i u drugim aspektima djelovanja IKT preduzeća – članica privrednih komora.

Takođe, jedan od zaključaka sastanka je da su hitno potrebne inicijative – jedna na entitetskom nivou a koja se tiče planiranja podsticaja za IKT sektor za sljedeću godinu a druga na državnom nivou, koja se odnosi na klasifikovanje samog softvera – da bude prepoznat kao proizvod a ne kao usluga da bi se kao takav mogao lakše stimulisati i samim tim omogućiti razvoj te afirmaciju kompletnog regiona kroz stvaranje kvalitetnog proizvoda za koji sigurno posjedujemo ljudske resurse.

Ostavi komentar