Jezik

Sastanak sa stejkholderom - Ministarstvo nauke i tehnologije RS

U okviru projekta WeB kojeg implementira Područna privredna komora Banja Luka a koji je sufinansiran sredstvima IPA programa EU, planirana je aktivnost analiziranja stanja poslovanja IKT preduzeća u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Analiza će biti sprovedena kroz anketiranje tržišta te će na osnovu te ankete biti pripremljena i publikacija na pomenutu temu.
Prilikom pripreme i sprovođenja aktivnosti analiziranja, predviđeni je najmanje pet sastanaka sa stejkholderima iz te oblasti kako bi bile prikupljene informacije kao i predstavljena sama aktivnost. Jedan od stejkholdera definisan Projektom je i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
Na sastanku, na kojem su ispred PPK BL bili Projekt menadžer i sekretar Komore, Jadranka Cvetković i saradnik na projektu Igor Pandžić, te kao predstavnici  Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, pomoćnica ministra Biljana Vojvodić i sekretar Ministarstva Zoran Cvetković, diskutovano oko činjenica vezanih za analizu tržišta IKT preduzeća, potrebnih aspekata koje je potrebno sagledati tokom aktivnosti kao i o samom učinku analize na stanje i razvoj IKT tržišta u BiH.
Predstavnici Ministarstva su upoznati sa svim aktivnostima oko prikupljanja i analize podataka o stanju IKT preduzeća. Izrazito su zadovoljni tematikom Projekta kao i načinom rada i realizacije aktivnosti. Predložena je čak i intenzivnija saradnja između dvije institucije, jer tematika projekta u velikoj mjeri dotiče nadležnosti i aktivnosti ministarstva, te je u skladu s tim i potreba za saradnjom prilikom realizacije aktivnosti preko potrebna.
Pored razgovora o projektu WeB, predstavnici Ministarstva su upoznati i sa aktivnostima projekata AdriaHUB i PROFIS. Kako je aktivnost prvog Projekta usmjerena na povezivanje akademske zajednice i edukativnih institucija, a drugog usmjerena na analizu finansiranja inovacija u BiH i JIE, zaključak svih prisutnih je da Područna privredna komora Banja Luka aktivno učestvuje u EU finansiranim projektima. Navedeni projekti svojim aktivnostima zaokružuju jednu proaktivnu i tematski aktuelnu cjelinu te na taj način, uz pomoć partnera i stejkholdera, uveliko doprinosi razvoju privrede, što je i jedan od preduslova za kvalitetan rad komora na našim područjima.

Ostavi komentar