Jezik

Sastanak sa stejkholderom - Pošte Srpske

U okviru projekta WeB kojeg implementira Područna privredna komora Banja Luka a koji je sufinansiran sredstvima IPA programa EU, planirana je aktivnost analiziranja stanja poslovanja IKT preduzeća u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Analiza će biti sprovedena kroz anketiranje tržišta te će na osnovu te ankete biti pripremljena i publikacija na pomenutu temu.
Prilikom pripreme i sprovođenja aktivnosti analiziranja, predviđeni su sastanci sa stejkholderima iz te oblasti kako bi bile prikupljene informacije kao i predstavljena sama aktivnost. Jedan od stejkholdera su i Pošte Srpske, sa čijim direktorom su razgovarali predstavnici Područne privredne komore Banja Luka 21.10.2013. godine.
Na sastanku, na kojem su ispred PPK BL prisustvovali predsjednik i sekretar Goran Račić i  Jadranka Cvetković kao i saradnik na projektu Igor Pandžić, te ispred Pošte Srpske direktor  te institucije, Jasminka Krivokuća, bilo je riječi o aktivnostima ove dvije institucije sa posebnim naglaskom na aktivnosti projekta WeB, posebno na planu prikupljanja i analiziranja podataka o preduzećima koja se bave IKT aktivnostima. Prezentovani su trenutni rezultati na tom planu kao i problemi sa kojima se PPK Banja Luka susreće realizacijom ovih aktivnosti. Direktor Pošte, Jasminka Krivokuća, je izrazila zadovoljstvo postojanjem jednog takvog projekta te pružila potpunu podršku i saradnju na realizaciji aktivnosti. Potrebno je  spomenuti da su Srpske Pošte aktivni učesnik aktivnosti anketiranja te su kao takve dale pun doprinos samoj realizaciji.
Ova institucija će biti, kako je naglašeno na sastanku, institucija koja daje i koja će dati podršku kako ovom projektu tako i budućim projektima Područne privredne komore Banja Luka, jer takve projekte smatra pozitivnom praksom koju bi trebalo što više primjenjivati u našoj privredu i u poslovanju privrednih subjekata kao i drugih institucija koje imaju kapacitete za sprovođenje istih.

Ostavi komentar