Jezik

Mentorska posjeta PK Beograd i RPK Niš

U okviru radnog paketa 3 – JAČI PARTNER organizovana je mentorska posjeta saradnika - Privredne komore Beograda, koja ima značajna iskustva u funkcionisanju IKT udruženja. Zajedno sa predstavnikom Komore Beograda, došao je i expert za IKT sektor iz Regionalne privredne komore Niš sa ciljem da prenese znanje i iskustva koja  posjeduje. Mentorska posjeta je organizovana od strane partnera PK RS i PK FBiH u saradnji sa PPK BL. Cilj ove posjete je bio da budući sekretari, predstavnici partnera PK RS i PK FBiH steknu znanja o stvaranju udruženja ili sličnih tijela unutar komora čije će aktivnosti biti usmjerene na određene interesne grupe – u našem slučaju IKT preduzeća.
Mentorska posjeta je trajala četiri dana. Dva dana su predstavnici partnera iz BiH i saradnici iz PK Beograda bili u Banja Luci, a dva dana u Sarajevu. Mentorska posjeta je počela u Banja Luci, gdje su gosti imali priliku da razgovaraju sa rukovodstvom PK RS i PPK BL. Saradnik na projektu WeB i predstavnik PPK BL, Snježana Marić je učesnicima ukratko predstavila projekat i aktivnosti koje su predviđene prilikom realizacije ove posjete.
Predstavnik Komore Beograda, gospodin Dušan Rakić je izrazio veliko zadovoljstvo što ima priliku da učestvuje u jednom ovakvom projektu i što su komore u BiH prepoznale značaj koji IKT tehnologije imaju za današnje poslovanje. Tokom trajanja posjete, učesnike je upoznao sa iskustvima koje je stekao prilikom vođenja Udruženja za informatičke djelatnosti u Komori Beograd i probleme sa kojima se susretao u praksi prilikom pružanja usluga članicama Komore. Predstavio je specifične metode rada Udruženja, kao i usluge koje Udruženje pruža svojim članicama.Upoznao je buduće sekretare Udruženja za IKT u PK RS i PK FBiH sa inicijativama Udruženja i načinima na koje Udruženje sarađuje sa Vladinim i ostalim institucijama.
Ekspert za IKT sektor iz Regionalne privredne komore Niš je učesnicima predstavio iskustva koja ova Komora ima u vođenju Udruženja za IKT sektor. Budućim sekretarima Udruženja za IKT u PK RS i PK FBiH je predstavio najbolje načine i metode pomoću kojih će preduzeća iz oblasi IKT-a privući u svoja Udruženja i pružiti im najkvalitetnije usluge.
Komore ovim preduzećima treba da obezbijede usluge pijara, edukaciju, dobru bazu podataka kao i da ih informišu o svim novitetima koji se dešavaju u svijetu IKT tehnologija i koji mogu biti od značaja za njihovo poslovanje.
Prilikom boravka u Sarajevu, učesnicima mentorske posjete su se pridružila i predstavnici dva preduzeća, “PING” d.o.o i “DISIT” d.o.o. iz Sarajeva koji su iznijeli svoje mišljenje o trenutnoj situaciji koja vlada u sektoru IKT tehnologija, kao i probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju. Izrazili su veliko interesovanje za formiranje Udruženja za IKT i smatraju da je to jedan od načina da ih komora predstavlja i da se bori za njihova prava.
Tokom trajanja posjete saradnici iz Srbije su imali priliku da sagledaju realnu situaciju koja vlada u komorama RS i FBiH i predlože najbolja rješenja za  formiranja tijela,  kao i sadržaj statutarnih dokumenata – dokumenta vezana za osnivanje i definisanje djelatnosti udruženja, te godišnji plan rada. Ova posjeta je predstavnicima PK RS i PK FBIH pomogla da steknu znanja kako da formiraju servise i kako da koriste aktivnosti unutar komora kako bi se podigao nivo kvaliteta komorskih usluga te nivo spoznaje o elektronskom poslovanju od strane kompanija.

Prezentacija projekta:
 
 

Ostavi komentar