Jezik

Studijska posjeta - Trst, Italija

U okviru radnog paketa 3 – JAČI PARTNER organizovana je studijska posjeta Komori Trsta. Posjeti su prisustvovali predstavnici partnerskih komora koje učestvuju u realizaciji projekta WeB. Cilj posjete je bio da sekretari budućih udruženja za IKT, koja će se osnovati u okviru Privredne Komore Republike Srpske i Privredne Komore Federacije Bosne i Hercegovine, steknu nova znanja i iskustva o formiranju i funkcionisanju ovih udruženja. Predstavnici BIH komora su imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima i uslugama koje Komora Trsta pruža svojim članicama, kao i sa  sličnostima i razlikama u organizaciji i funkcionisanju komora.
Studijska posjeta je trajala 3 dana. Prvi dan su predstavnici BiH komora boravili u Komori Trsta, gdje su imali priliku da razgovaraju sa Antoniom Paoletijem, predsjednikom Komore Trsta. Upoznali su se sa načinom funkcionisanja ove Komore, kao i raznim alatima koje koriste za pružanje usluga svojim članicama iz oblasti IKT-a. Predstavljen je CRM (Customer Relations Management) koji predstavlja bazu podataka privrednih subjekata. U drugom dijelu dana predstavnici Area Science Parka u Trstu, su učesnicima predstavili način poslovanja ovog udruženja i usluge koje oni pružaju svojim članicama.  Diskutovano je o mogućnostima povezivanja i saradnje sa komorama u BiH, kao i uslugama koje bi komore u BiH mogle da pruže svojim članicama i tako unaprijede svoje poslovanje.
Drugi dan posjete, predstavnici partnerskih komora su posjetili DITEDI – Industrijski klaster digitalnih tehnologija u Udinama. Ovaj klaster se sastoji od preduzeća iz oblasti IKT sektora. Simone Puksic, projekt menadžer, prisutnima je predstavio način poslovanja ovog klastera i određena znanja koja su bitna za funkcionisanje preduzeća iz oblasti IKT sektora. Prisutni su imali priliku da raspravljaju o svim detaljima vezanim za poslovanje ovog klastera, organizacionom strukturom i načinom finansiranje.
Tokom trećeg dana posjete, nastavljene su aktivnosti u Komori Trsta. Predstavljen je registar preduzeća koji vodi ova komora, kao i alati koje oni koriste prilikom pružanja usluga svojim  članicama.
Pozitivna i korisna iskustva stečena tokom ove posjete sigurno će moći naći primjenu u radu Komora u Bosni i Hercegovini i svakako će biti od pomoći unapređenju rada komora i formiranju Udruženja za IKT sektor. Primjenom pozitivnih praksi i lekcija naučenih tokom posjete imaće za rezultat sveukupno poboljšanje rada BiH komora, što se za krajnji rezultat imati kvalitetnije pružanje usluga komorskim članicama. 

Program

Ostavi komentar