Jezik

Spajamo privredu i medije

U petak, 18.7.2014. godiine, Područna privredna komora Banja Luka je u saradnji sa Privrednom komorom RS a u okviru Projekta WeB, organizovala radni sastanak sa novinarima i predstavnicima preduzeća koja se bave IKT-om.
Značaj sastanka je u tome što su medijima prezentovani svi aspekti poslovanja preduzeća iz IKT-a, kao i značaj pravilnog shvatanja same grane privrede te njenog mogućeg uticaja na kompletnu privredu.
Pored razgovora o samim informaciono – komunikacionim tehnologijama, učesnicima sastanka su predstavljeni rezultati projekta WeB, sa posebnim naglaskom na Udruženje koje je oformljeno i radi pri PK RS, veb stranici, koja sadrži bazu podataka o preduzećima koja se bave IKT-o u BiH, kao i sama publikacija koja predstavlja analizu tržišta IKT.
 

Ostavi komentar