Jezik

Završna konferencija za novinare

Nakon 27 mjeseci provođenja projekta WeB – We Enforce Business, projektni Tim na čelu sa Područnom privrednom komorom Banja Luka je u petak, 13. marta, u prostorijama Područne privredne komore Banja Luka održao finalnu konferenciju za novinare, na kojoj su prezentovani rezultati Projekta.
Predstavljajući u Banjaluci završne rezultate ovog projekta, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka Goran Račić rekao je da je ukupna vrijednost projekta 239.830 evra, od čega je EU finansirala 90 odsto iz sredstava pretpristupnih fondova.
 
 

 
"Ostatak su finansirale privredne komore koje su učestvovale u ovom projektu, kao i njihovi članovi preduzeća iz IKT sektora", dodao je Račić.
On je podsjetio da je provođenje projekta Komora započela 1. januara 2013. godine, te da traje do kraja marta, 2015. godine.
Naglašeno je da je zadatak Komore da se što više ojača uloga preduzeća u IKT sektoru, da se zaštite njihovi interesi i da se u izvršnoj vlasti drugačije gleda na položaj ovog sektora.
"Tako bi se svi poslovi na tržištu BiH koji se mogu realizovati u ovom segmentu dodjeljivali preduzećima, koja će se izmeću sebe organizovati, kako se ne bi dešavalo da velike infrastrukturne projekte u oblasti IKT-a dobiju preduzeća iz inostranstva", rekao je Račić i dodao da na taj način, kroz udruženja i preduzeća u okviru Komore, treba podstaći stvaranje konzorcijuma i određene grupe koje mogu da stvaraju veće i značajnije projekte.
 
Saradnik na projektu Igor Pandžić istakao je da je opšti cilj projekta bio stimulisanje i jačanje mreže organizacija civilnog društva, razmjena znanja i iskustava među njima kako bi komunikacija sa organima uprave bila što kvalitetnija.
Bitno je naglasiti da su svi ciljevi projekta realizovani u predviđenim rokovima a rezultati projekta su sljedeći:
  • Održano 5 okruglih stolova,
  • Završeno i proslijeđeno 8 inicijativa,
  • Održane 3 obuke zaposlenih u komorama,
  • Uvedene nove usluge za MSP,
  • Formirana 2 udruženja,
  • Realizovana analiza IKT sektora u BiH, odštampana publikacija,
  • Aktivan portal www.col.ba,
  • Obezbjeđena nova oprema za komore,
  • Realizovane mentorska i dvije studijske posjete,
  • Održana konferencija projekta;
 
Prezentacija projektnih rezultata
 

Ostavi komentar