Jezik

H2020 radionica i korisne informacije

Na edukaciji koja je održana u Sarajevu a tiče se apliciranja na projekte Horizont2020, konkretno za preduzeća koja se bave IKT djelatnošću, predavač ekspert iz Grčke je predočio određene smjernice koje su korisne ukoliko preuzeća žele aplicirati u programu Horizont2020:
 1. Pregledati pozive u okviru programa Horizon2020 (http://bit.ly/1RItxuc), te utvrditi koji bi pozivi bili zanimljivi vašim preduzećima/institucijama
 2. Napraviti PROFIL preduzeća/institucije:
  - Napraviti profil u CORDIS bazi podataka koja će omogućiti “partner search”: https://cordis.europa.eu/account/register_en
  -      Napraviti profil na IDEAL-IST platformi koja se fokusira na IKT oblast - http://www.ideal-ist.eu/user/register 
 3. Mobilizovati mrežu kompanija/institucija/klijenata, sa ciljem da ih obavijestite da ste zainteresovani da sarađujete kada je u pitanju program Horizon2020, i to:
  (kao prijedlog konsultanta) izraditi tabelu sa dvije kolone, u kojoj treba naglasiti koji bi vam poziv za prijedlogom projekta bio zanimljiv (u lijevoj koloni), te navesti način na koji biste mogli pužiti podršku u okviru tog poziva (u desnoj koloni). Ovim ćete izbjeći osnovnu grešku koju organizacije čine, a to je očekivati da će vas neko pozvati/uključiti u njihov projekat, neznajući kako možete doprinijeti.

  Organizovati / prisustvovati sastanku sa National Contact Points (NCPs) za Horizon2020 koji nas dodatno trebaju usmjeriti. Kontakte NCPs za BiH možete naći na EC portalu: http://bit.ly/1oIC9p6, a kontakt koordinatora:
Mr Ammar Mirascija - Bosnia And Herzegovina
National NCP coordinator
Organisation name: Ministry of Civil Affairs
Address: Trg BiH 3, 71000, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina
Tel: 38733492597 - Fax: 38733492632
Send Mail - Website: http://www.ncp.ba
 
Kontakt informacije konsultanta: 
 
Raphael Koumeri
E-mail: rkoum@planet.gr
PLANET S.A
64, Louise Riencourt str. 
Athens 11523  Greece
Tel +302106905000
GSM +30 6946 796931
www.planet.gr

Ostavi komentar